Leverbetrouwbaarheid

Leverbetrouwbaarheid is één van de doelstellingen van ons bedrijf; het afleveren van de bestelde goederen op het overeengekomen moment. Deze prestaties wordt wekelijks getoetst en op afwijkingen wordt gestuurd.

De doelstelling is om 99% van alle projecten op de overeengekomen dag te leveren. In week 50 werd in 98,8% van alle leveringen volgens afspraak geleverd.

Voor heel 2017 betekend dit een gemiddeld resultaat van 98,1% leverbetrouwbaarheid. Hoewel dit een prima resultaat ‘lijkt’ zullen een aantal van onze relaties dit onvoldoende vinden. En dat vinden wij ook. Reden om hier nog dieper in te duiken en in 2018 te gaan werken aan het voorkomen van oorzaken die een (te) late levering tot gevolg hebben. Er zijn inmiddels maatregelen genomen en de toekomst zal uitwijzen of deze het gewenste effect gaat opleveren.