Activiteiten

Joop van Zanten Staalservice | snijden en bewerken van staalplaat

Walsen

producten die niet uit buis kunnen worden vervaardigd worden samengesteld door gewalste onderdelen toe te passen

Stralen

De gesneden en bewerkte producten ontdoen van de walshuid. De lassers werken met een schoon staalproduct.

Plaatrichten

Wanneer de tolerantie op vlakheid vanuit de walserijen niet afdoende is kan met deze bewerking de gewenste vlakheid wel worden gehaald.

Laskanten

In veel voorkomende gevallen dienen gesneden producten voorzien te worden van laskanten of lasvoorbereidingen.

Machinale bewerkingen

op het gebied van frezen, boren, tappen en kotteren behoren we tot de grootverspaners.

Hermerken

Voor opdrachtgevers kan het van belang zijn te weten uit welke materialen de producten zijn gesneden.

Kantpersen

Joop van Zanten Staalservice kan met grote precisie kantpersen hetgeen een grote toegevoegde waarde vormt in combinatie met onze overige metaalbewerkingsmogelijkheden.

Plasmasnijden

Met deze bewerking wordt staal gesneden tot een dikte van 40 mm. Naast haaks en glad snijden is het tevens mogelijk precisiegaten te snijden en te markeren.

Autogeensnijden

Met autogeensnijden is het zeer goed mogelijk haaks en precies te snijden. Sommige speciale staalsoorten dienen voorverwarmd te worden voordat er wordt gesneden.

Joop van Zanten Staalservice | en meer +

Afgeronde hoek (R-aanbrengen)

Voor een optimale hechting van de verf kan het aanbrengen van een afgeronde hoek een voorwaarde zijn.

Markeren

Markeren van producten is een bewerking waarbij lijnen, gebrand of met inkt, aangebracht worden, die de plaats aangeven waar de verschillende snijdelen op elkaar moeten worden gelast. Aftekenen door de lasser is niet meer nodig.

Na-snijden

Deze bewerking zorgt er voor dat u het product, in de juiste vorm en maatvoering, in huis krijgt.

Ontbramen

Alle producten die Joop van Zanten Staalservice aanlevert zijn standaard ontbraamd.

Lasersnijden

Lasersnijden is een industriële bewerkingstechniek voor staal en andere metalen.

Diensten | + aanvullende zaken

Verpakken/verzenden

Het op het juiste moment aanleveren van producten is een dienst die vanzelfsprekend is en waar een kwaliteit van uit straalt. Ook de wijze van verpakken is daar een onderdeel van.

Additionele beproevingen

Door het stellen van steeds hogere eisen aan materiaal en bewerkingen kan het gewenst of nodig zijn om materialen of producten aanvullend te beproeven

NEN-EN-1090

De NEN-EN-1090 norm omschrijft de technische eisen die worden gesteld aan de uitvoering van alle staalconstructies. Onderscheid in typen constructies wordt bepaald door de invoering van een viertal uitvoeringsklassen.

Werkvoorbereiding

Voordat uw order in behandeling kan worden genomen, worden de gegevens verwerkt in een digitale tekening voor verdere bewerking.

Transport

Als verwerker van staalplaat wordt het staaltransport vrijwel altijd door Joop van Zanten Staalservice verzorgd.

Voorraad

Met voldoende constructiestaal op voorraad en de samenwerking met handelaren worden betrouwbare levertijden geborgd.