Certificaten

Joop van Zanten Staalservice | certificaten

Joop van Zanten Staalservice is totaalleverancier in bewerkingen van staalplaat door het snijden van staalplaat ‘in het dikkere segment’ en kent vele nabewerkingen zoals bijvoorbeeld kantpersen, richten en aanbrengen van laskanten.

 

In de afgelopen jaren heeft de organisatie zich op allerlei gebieden ontwikkeld en bewezen capabel te zijn de werkzaamheden uit te voeren.

Met steeds hogere eisen die er gesteld worden aan bedrijf, medewerkers, bewerkingen en materialen is certificering steeds belangrijker geworden. Op verschillende vlakken heeft Joop van Zanten Staalservice deze certificering gerealiseerd. Klik op de tabbladen voor meer informatie.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

Joop van Zanten Staalservice BV wordt sinds 13 juli 2010 geauditeerd door LLoyd’s Register is in het bezit van certificaat ISO 9001:2015 (NL) en ISO 9001:2015 (ENG)

Voor opdrachtgevers kan het van belang zijn te weten uit welke materialen de producten zijn gesneden. In dat geval is het van belang de halffabrikaten te snijden uit gecertificeerd materiaal voorzien van een 3.1 of 3.2 certificaat. De gegevens van het basisproduct kunnen worden doorgeslagen in uw producten (overstempelen).

De bevoegdheid is verleend voor het overnemen van markeringen van materialen, die volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm of klanten specificatie mogen worden geleverd met een keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens EN 10204:2004 (3.1.B en 3.1.C certificaten volgens EN 10204:1991)

Joop van Zanten Staalservice BV wordt sinds 15 september 2009 geauditeerd door LLoyd’s Register en is in het bezit van certificaat Herwaarmerk document PED (NL)

Deze Europese norm schrijft de eisen voor de vaststelling van de conformiteit van prestatiekenmerken voor constructieve stalen en aluminium onderdelen voor, alsook voor bouwpakketten op de markt gebracht als bouwproducten. De vaststelling van de conformiteit omvat de fabricagekenmerken en, voor zover van toepassing, de kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve berekening. Deze Europese norm omvat ook de vaststelling van de conformiteit van stalen onderdelen gebruikt in staalbetonconstructies. De onderdelen kunnen direct zijn gebruikt in een bouwwerk of als constructieve onderdelen in de vorm van een bouwpakket. De Europese norm geldt voor constructieve onderdelen in serie en eenmalig gefabriceerde onderdelen inclusief bouwpakketten.

 

Joop van Zanten Staalservice is sinds 15 februari 2015 in het bezit van het certificaat EN 1090-1:2009 / A1:2011

Voor opdrachtgevers kan het van belang zijn te weten uit welke materialen de producten zijn gesneden. In dat geval is het van belang de halffabricaten te snijden uit gecertificeerd materiaal voorzien van een 3.1 of 3.2 certificaat. De gegevens van het basisproduct kunnen worden doorgeslagen in uw producten (overstempelen).

Wij hebben de bevoegdheid voor het doorstempelen van charge- en plaatnummers volgens EN-10204 3.1 certificaten en 3.2 materiaal (m.u.v. VL/NV) bedoeld voor DNV GL projecten en/of volgens de regels en normen van DNV GL.

Certificaat DNV GL transfer of markings