Joop van Zanten

Industry 4.0 reis van JVZ! 10

Industry 4.0 reis van JVZ! 10

“Ethisch hacker”, cybercrime, MFA, VPN en nog veel meer IT termen zijn deze week aan de orde geweest. Bij het werken volgens Industry 4.0 uitgangspunten wordt veel geautomatiseerd en data gebruikt om processen aan te sturen. Hoe verder je komt in het proces, des te meer wordt data verwerking en IT onderdeel van “het hart” van je onderneming. Dan kun je niet meer volstaan met een virusscanner maar is de gehele inrichting van je hardware en software structuur een wezenlijk onderdeel van “managen en organiseren” en moet er een strategie komen hoe nu en op termijn te handelen. Hiervoor werken wij samen met experts zoals Masero BV voor de “bescherming” en strategische inrichting van onze IT structuur en met Xantion B.V. voor onderhoud en beheer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EN